Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Borden en glazen braken. Etensresten lagen overal op den grond. De tafellakens kleefden in stroomen bier. Over het hoofd van een der assistenten werden drie mosterdpotten en een botervlootje uitgekeerd. Druipend van mosterd en boter werd hij in glorie op de schouders genomen en rondgedragen Lallend schreeuwde hij, dat hij een andere

zitplaats wilde hebben....

„Een os... geef me een os... Ik wil op een os rijden..."

Juichend betoonden de anderen hun bijval. Ze stormden naar buiten. Over den weg ging een rij ossenkarren voorbij. De laatste werd aangehouden. Aan den Kling, die de voerman was, werd uitgeduid, dat hij moest uitspannen. Heftig protesteerde deze, in zijn rad-rollende taal, dan in gebroken Maleisch.

„De os wordt wild.... toewan.... het kan niet toewan...

ik moet motgen vroeg op de estate zijn toewan...."

„Hou je smoel leelijke zwarte honderib...."

„Sla hem op zijn donder!!" „Geef hem een paitje! 11"

„Booyl! Boy!!! Breng jenever 1 Een halve kruik Bols!"

Benauwd keek de Khng om zich heen, zag hoe zijn os werd afgespannen. Vergeefs trachtte hij een inlandsen politieagent, die naderbij was geslenterd te hulp te roepen. De agent keek eens naar de assistenten, vond het wijzer zich met het geval niet te bemoeien. Toen kreeg de Kling de kruik jenever

in handen, rook er aan en zette haar aan zijn mond

Achter elkaar dronk hij haar leeg mompelde toen iets

in het Klingaleesch waggelde zwaaiend naar den wegkant en zakte daar neer. Hij bleef daar slapen tot den volgenden dag....

De os werd nu met slagen en gejoel naar binnen gedreven. De assistent besteeg het beest en schichtig geworden door het vele leven en het licht, rende de os de zaal door, tafels en stoelen omver werpend. De dames vluchtten gillend. De mannen lachten daverend. Toen viel de assistent van het dier af, bleef liggen temidden van een hoop scherven.

„Heeren een beetje orde als-u-blieft!!" De zaalchef, een pootige Hollander hief zijn stoere figuur in de deuropening Maar zijn stem ging verloren in het helsch

kabaal. De os stond nu in een hoek gedrongen en loeide. De muziek speelde alsof er niets bijzonders gebeurde. De planters joegen het dier weer op met onzinniee eeluiden het Klinra-

Sluiten