Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

twaalf dingen tegelijk Het bracht ineens Holland

dichterbij.... Er waren nog een paar stukken, die hij had willen zien, maar zijn verlof was nét om geweest I En hij

had weer terug moeten gaan Hier had je zoo weinig]

Een heel enkele keer een tooneelgezelschap, dat naar Indië

kwam en op doorreis ook even Randjah aandeed Films

het afgedraaide restje De kranten ook wat

brachten ze anders dan oud nieuws, behalve de paar telegrammen Je raakte zoo achter hier, eigenlijk was je na

een paar maanden al heelemaal uit het echte volle wereldgebeuren Dan doezelde ie in had je geen andere

belangen dan de rubber de rubberprijzen de bazen

de promotiekansen.... Tot je weer met verlof ging,

weer wakker geschud werd uit je tropenslaap

Frank en Marian verwonderden zich niet meer over het gemakkelijke, dat zoo gauw in hun toon was gekomen....

En John dacht, dankbaar en tevreden dat hij nu met

meer heelemaal eenzaam zou zijn tusschen van der Meulen, wel een brave kerel, maar onontwikkeld en bot; en Meesters, die bijna analphabeet was. Dat hij, na een half jaar lang in niets anders geleefd te hebben, over niets anders gesproken te hebben dan het werk, dan rubber, dan koelie's .... dat hij weer eens een boek zou kunnen bespreken, uitrafelen; een beetje zou kunnen filosofeeren, een beetje praten over dingen, die niét om te zetten waren in prijzen en afmetingen...

En zijn dankbaarheid om dit alles maakte hem oplettend en bezorgd voor Marian.

„We zijn er nu bijna " zei hij, toen hij zag, hoe naar

gezicht zich ging teekenen. ,

„Het is wel warm," vond ze stil en een beetje mat.Frank legde zijn hand even op de bare.

Toen glimlachte ze weer.

Moeüijk had zich de auto zijn weg gebaand over het smalle pad, dat leidde van het emplacement Toemboek Tinggih naar afdeeling twee. En inééns was daar ni de koele donkerte van het oerbosch: het verminkte terrein van afdeeling Twee. ,

Meesters had dezen ochtend voor den eersten keer den brand laten steken in het gekapte woud. Het vuur had verschrikkelijk om zich heen gewoed: in dezen eenen dag waren de dwars over elkaar gevallen reuzenstammen opgebrand

Sluiten