Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van Hemert hoorde het. Hij zette zijn handen als een toeter voor zijn mond en schreeuwde: „BoooyÜII"

„Wat mag het zijn, mevrouwtje?"

„Een kwast, alstublieft.... maar een gróóte!"

Van Hemert schreef de bon lachend. Hij had plezier in dat brutale, mooie kind. Hij kon onderdanige menschen niet zetten. Het was ook wel een beetje om Renée, dat hij eens zoo terloops met Stevenson had gesproken over van Laer's overplaatsing, hoewel hij eigenlijk met de directe inspecteur was van Toemboek Tinggih. Terheide, die van dit gesprek niets afwist, had zich beijverd, op het eerste woord van Stevenson, direct van Laer over te plaatsen. Van Hemert glimlachte cynisch, als hij dit overdacht. Hij had een veel grooter soepelheid om zich aan buitenlanders aan te passen dan Terheide....

Stevenson kwam nu ook in den kring staan.

„Waar is Mrs. Stevenson?" wilde Renée weten.

„Oh bóven in de bergen: Brastagih!"

„Ah zóó!...."

Het werd al donker In de club werden de lampen

opgestoken.

„Cóm' onboys een „drink" in de club " stelde

Stevenson voor. Iedereen ging mee.

„Maar we gaan gauw naar huis, hoor," fluisterde Annet tegen Joop. Hij knikte en kneep even haar hand. Ze zag er moe uit, begon te teekenen in haar gezicht. Je zag het haar al aan, van de baby.

In de club werd één groote kring gemaakt.

Hoé anders waren de verhoudingen nu dan vroéger onder StoopsI Geen spoor meer van afscheiding! Ze zaten daar nu

allemaal dóór en naast elkaar assistenten, managers,

inspecteurs, hoofd-manager! Een rïaar van de oudere bazen vonden het maar half, dat ze hun vroeger aureool van gezag en aanzien moesten missen: vooral van der Meulen, ouwe

mopperpot en Horstman, argwanend, niet goed wetend,

hoe zijn figuur tegenover de ondergeschikten te bewaren

en ook weer bang zijn superieuren te ergeren Maar de

jongeren hadden zich merkwaardig gauw en gemakkelijk aangepast aan den losseren en ook frivoleren toon. Zij vonden Stevenson een „fijnen vent", werkten metplezier onder hem, hadden, ondanks den vrijen toon veel meer respect voor hem dan ooit voor Stoops. Stevenson verstond het.

Sluiten