Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ze vonden dit allemaal blijkbaar een atvrrlrV™. u^a^

daad en Anne streelde hem over zijn nog roze hollandsche wangen, wat hij genadiglijk toeliet.

„En was dat niet affreus ?1" wou het haagsche jonkheertje weten met dutdelijken afschuw op zijn gedegenereerd gezicht „Waeter uit de kraen in de whis-ky! "

Maar Loulou bad verklaard, dat het integendeel zoo goed gesmaakt had, dat zij er allen volslagen dronken van waren geworden en liter misselijk.... En toen hadden ze een, prairy oyster' aan den gérant gevraagd en toen waren ze naar bed gegaan en allen weer volkomen nuchter ontwaakt.

Loulou had uitbundig succes. De vrouwen hingen aan zijn hppen en lachten al, vóórdat hij nog iets gezegd had. En eenmaal had hij Rose's voet in zijn hand genomen en de zool van den schoen gekust en verklaard: „Ik kus alles wat er op deze wereld is!" „U bent blijkbaar niet erg kieskeurig, mijnheer de Koning" had John met kunnen nalaten te zeggen, „maar dat komt omdat u nog héél jong bent! U zult dat wel met de jaren afleeren! '

Loulou had hem een moment onthutst aangestaard en bete gegrinnikt. En toen John een paar minuten later met Terheide over de ontginning op Toemboek Tinggih sprak hoorde hij duidelijk het jonkheertje lijzen:

„Hoe h-é-é-t deze. .e.. affreuze man?"

Toen had hij toch even geglimlacht om het gewéldig belachelijke van zulke kerels. Maar direct had hij zich geërgerd:

„Is dit de toekomstige staf?" had hij cynisch aan Terheide wo^rd- lde ^ aUeen vaaS gegümlacht en geant-

„Och het is toch béter een beetje te hm

schiften met het kiezen van onze nieuwe employé's We

zijn nu eenmaal in een tijdperk, dat we niet meer van die jongens uit het vólk kunnen gebruiken."

Bij het woord: vólk, had Terheide vies gekeken, bhjkbaar vergetend, dat hijzelf ook eenmaal: zoo'n jongen uit het vólk was geweest.

Toen waren ze naar de club gegaan. En weer had Tohn zich afgevraagd:

„Wit was daar zoo veranderd?.... Het was niet meer de club van vroeger! Van zes maanden geleden] De

Rubber 16

Sluiten