Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"""" » ' «IMHMWMUMHIHWH

dat behagelijk neêrligt als een moederkip. Neen, bier is het een dik gedrochtje op stelten, dat op de wandeling even rust om u na te zien; Die ruimte onder het huis dient dikwijls als stalling voor vee, geiten, kippen en vóór het Gouvernement zijn beschavingswerk begon, was het ook de verzamelplaats van vuilnis. Dat wil echter niet zeggen, dat er hier en daar niet meer eens een schilderachtige wanorde, een lustverblijf voor eenwroetendekippenfamilie kan gevonden worden. Bijna voor ieder huisje ligt tusschen het oeverriet een uitgeholde boomstam, het vervoermiddel der bewoners en die bewoners gluren door de kleine openingen, als wij voorbij stoomen en komen als ze erg nieuwsgierig zijn den steilen ladder af die voor de voordeur staat. Al die tengere in roode sarongs gehulde figuurtjes van vrouwen en landeren komen naar buiten, verdringen elkaar op de trap en komen aan den waterkant om ons te zien en ik verbaas mij telkens over het aantal menschen en vooral kinderen dat ik uit zoo'n klein hutje zie te voorschijn komen. Bijna allen dragen rood, dat valt iemand die van Java komt te me«r op, omdat daar (behalve in de Preanger) donkerblauw de hoofdkleur is. Dat gloedwarme rood staat mooi tusschen het groen. Sommigen drapeeren er zich prachtig mede. Nu staat er vlak aan den oever, zoodat de rivier nog haar spiegelbeeld vangt, een vrouw die juist water geschept heeft. Ze heeft de ronde, zwartaarden kruik op den schouder getild, waarvan een roode, overgeworpen lap in rechte plooien neervalt tot over de knie. De andere schouder is bloot en het zonlicht kabbelt er vleiend over heen, glijdt langs haar bruinen arm, die slank neerhangt langs de tengere figuur Z& is ©en prachtig bronzen beeldje, zooals ze daar onbev

Sluiten