Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grasveld met oprijlanen aan weerszijden, dat ik er ook altijd bijgedacht had. Maar het was zoo lek en zoo vuil, en de bijgebouwen waren nog griezeliger dan in het hotel, zoodat we het niet durfden nemen, en het nieuwe kozen, hoewel dat tweemaal zoo duur was. Zoo gaat het met de' meeste menschen die pas in Indië aankomen, zü kiezen het schoone nieuwe huis, en pas later, als men wat gewend is aan Indische vuiligheid en bovendien de koelte en de ruimte van de oude huizen is gaan waardeeren, valt de keus ook wel eens andersom uit Trouwens, vaak heeft men niets te kiezen, en is de woningnood zoo groot dat men bhj is ook met een huis van bamboematten en leelnke'cementen vloeren. En och, ook dat went wel gauw, met een beetje goeden wü om met te mopperen kan men ook het leelijkste huis zich gezellig inrichten.

Ons nieuwe huis had mooie tegelvloeren, frisch lichtgroen geverfde plafonds én natuurlijk helwit gekalkte muren, die onze karig gemeubelde kamers wel iets ruls gaven; in latere huizen hebben wij altijd de muren met een beetje geel oker door de witkalk gemengd over laten kalken, om de ergste koude er af te nemen, en soms ook met een donkerder kleur calcarium een soort lambrizeering eroverheen gesausd. Tegenwoordig wordt zelfs wel behangselpapier op den muur geplakt waardoor de huizen steeds meer gelijkenis verkrijgen met een vfllatje in het vaderland.

Wij begonnen onze meubileering, de koning te rijk uit het hötel verlost te zijn, met op de voorgalerij twee dekstoelen en een hutkoffer als tafel ertusschen in; en binnen

Sluiten