Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een ander kwaad, dat groote beroering heeft gewekt onder de inheemsche vrouwenvereenigingen, wordt openbaar door de publiceering van het door het Kantoor van Arbeid uitgegeven Batik-rapport. De aan slavernij grenzende positie van vele batiksters vooral in Midden-Java is hierdoor algemeen bekend geworden. De vrouwen, die aan handen en voeten gebonden zijn aan hun meestal Chineeschen „baas" door het voorschotstelsel, worden voor alles beboet. Leggen de kippen van den baas niet, dan worden zij beboet, want immers zij zullen de eieren wel gestolen hebben. Wordt de baas bekeurd wegens den slechten toestand van zijn erf, dan worden zij beboet. Stort de bouwvallige muur in, zij worden beboet. Het loon wordt door dit alles van reeds zeer weinig tot niets teruggebracht, maar ontsnappen aan den heilloozen kringloop van voorschot en afbetaling ervan is onmogelijk. Een vrouw in de gevangenis, zei een der batiksters, heeft het beter, want zij heeft de kans eenmaal vrij te komen, die hoop hebben wij niet meer!

In Madioen hebben inheemsche vrouwen nu een vereeniging opgericht tot bescherming van arbeidsters, die de regeering verzocht heeft alles te doen om licht te verschaffen over de oorzaken en de schuldigen van deze onmenschelijke behandeling.

Veel activiteit is er onder de inheemsche vrouwen, zoo besluit de spreekster tenslotte, maar het resultaat is nog gering; volgende geslachten zullen meer kunnen bereiken.

Een andere, ditmaal een Soendaneesche, spreekster staat reeds achter de groene tafel. Zij heeft in haar jeugd na-

Sluiten