Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Tida maoe", zegt ze berustend en zeult weer verder met bet zware kind.

„Waarom is je jongen vandaag niet naar schoolT* „Tida maoe, nu gaat hij maar van school af."

Meneer en mevrouw zijn een avond uit en de baboe past op het dochtertje. Als ze thuis komen is nonnie uit bed gehaald en wordt door de neuriënde baboe rondgedragen door de slaapkamer.

„Waarom ligt het kind niet in bed?"

„Tida maoe."

De kinderen zitten te eten, mevrouw voert de baby en de baboe laat op één na de jongste happen van zijn rijst Dat gaat niet vlot het kind heeft weinig eetlust. Terwijl de moeder even de baby in de wieg gaat leggen, ziet ze juist de baboe naar de vuilnisbak loopen en stil het rijstbordje daarin omkeeren.

„Sinjo is klaar," zegt ze met een stalen gezicht als mevrouw terug komt uit de slaapkamer.

„Waarom heb je zijn eten in de vuilnisbak gegooid? Ik heb het gezien."

„Sinjo tida maoe."

Zoo voeden ze hun eigen kinderen op, en, als we niet zeer goed uit onze oogen kijken, ook onze kinderen. Tida maoe! Het is verwonderlijk hoe snel een kind de kracht van dit woord begrijpt en het toepast zoodra wij onze

Sluiten