Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waar zoo een Gouverneur-Generaal voorging begrijpt men de laagte, waartoe het zedelijk peil van 's Compagnies dienaren gedaald was, ja dalen moest; maar ook dat de wreedheid waarmede de Hooge Regeering, »in weerwil van alle vermaningen van het Opperbestuur", voortging personen en toestanden, te onderdrukken »die zij zelve aangelokt, in 't leven geroepen ol oogluikend toegelaten had", weldra tot een bloedige ontknooping leiden zou.

Sluiten