Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waardigste perioden in de geschiedenis van Nederlandsch-Indië, omdat daarmede een nieuw tijdperk voor het koloniaal beheer aanbrak."

Ongetwijfeld heeft het vele sporen achtergelaten, maar zeer zeker geen onuitwischbaar aandenken bij den inlander, gelijk Raffles had verwacht. x)

1) In eene memorie aan den Engelschen Minister, den Graaf van Buckinghamshire (5 Aug. 1815), beweerde Raffles niets meer uf minder, dan dat de Javanen bepaald Engelsehen waren geworden en als zoodanig ook onderdanen van Groot-Britannie wenschten te blijven.

Sluiten