Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bldz.

Inleiding 2.

HOOFDSTUK 1 26.

De eerste tochten der Nederlanders naar Oost-Indië.

HOOFDSTUK II 83.

De oprichting der Vereenigde Oost-Indische Compagnie.

Hare eerste ondernemingen.

Benoeming van den eersten Gouverneur-Generaal.

HOOFDSTUK III 124.

De eerste Gouverneurs-Generaal tot aan de stichting van Batavia.

HOOFDSTUK IY 193.

Nederlandsch-Indië tot aan den dood van Jan Pieterszoon Coen.

HOOFDSTUK V 260.

Nederlandsch-Indië tot aan den dood van Gouverneur-Generaal Maetsuyker (1629—1678).

HOOFDSTUK VI 31L

Nederlandsch-Indië tot aan het einde van den eersten Javaanschen successie-oorlog (1678—1708).

HOOFDSTUK VII 392.

Nederlandsch-Indië van het einde van den eersten Javaanschen successie-oorlog tot aan den opstand der Chineezen (1708—1740).

HOOFDSTUK VIII

Van den opstand der Chineezen tot aan het einde van den derden Javaanschen successie-oorlog (1740—1757).

Sluiten