Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE NORMAALCURSUS

In 1917 slaagde 1 Soembanees en in 1918 drie. Deze allen zijn tot nu 'toe in dienst der Zending. Drie dienen nog het onderwijs en één is reeds jaren als evangelist in West-Soemba werkzaam. Hij behoorde tot een der eerste leerlingen, die den cursus volgden aan de opleidingsschool van Ds Krijger. Thans is hij weer aangesteld als evangelist.

Het volgende staatje geeft u eenigszins een overzicht van de leerlingen, die in de afgeloopen jaren opgenomen zijn en van hen die geslaagd zijn. Van degenen, die niet de eindpaal van hun studie bereikt hebben, kan niet gezegd worden, dat ze tot het einde toe den cursus gevolgd hebben. Het was vallen en opstaan; vaak een ploegen op rotsen. Hier betreden we het terrein van vele teleurstellingèn en verdrietelijkheden, Hoe groot was soms de verwachting van een of andere leerling en hoe spoedig werd aan die verwachting weer den bodem ingeslagen. Plotseling hoorde je dan 's middags of meestal 's avonds: Deze of die is er van door gegaan, of zooals ze het hier uitdrukken: „Hij is gevlucht".

Veel zijn er zoo geweest, die het schoolleven vaarwel gezegd hebben en met de noorderzon verdwenen zijn, zonder dat we soms iets meer van hen hoorden. Ze vertrokken, om hun oude kampongleven weer te kunnen volgen.

Aantal aangenomen leerlingen I

verdeeld naar de Hiervan slaagden :

Jaartal verschillende landaarden: S \ g

1 1 i e —i i i s

Soemb. | Sav. | Kot. Amb. ■ Soemb. | Sav. Rot. Amb.

.

1913 2 6 1 9 1 6 1 8

1914 1 5 6 2 14 4 2 6 1916 1 5 3 9 1 5 2 8

1916 3 2 5.3 1 4

1917 5 7 12 1 5 6

1918 5 5 10 3 4 7

1919 2 7 2 11 1 7 1 9

1920 3 8 11 2 8 10

1921 10 9 19 8 6 14

1922 12 7 19 9 5 14

1923 13 2 15 11 2 13

1924 14 3 17 7 2 9

1925 12 2 14

De Savoeneezen, die slaagden, bleken veelal bruikbare onderwijzers. Zou het onderwijs op Soèmba tot zijn recht komen, dan moesten er vele Soembaneesche jongens goeroe (onderwijzer) worden.

Sluiten