Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Familie Ds en Mevrouw Van Dijk—Sweers te Karoeni.

IETS OVER HET WERK IN WEST-SOEMBA (KAROENI).

HET zou wel erg mooi zijn, wanneer bij een gelegenheid als deze, naar aanleiding waarvan dit boek uitgegeven wordt, nu eens precies gezegd zou kunnen worden, wat er in de afgeloopen jaren door onze Kerken gedaan werd om Soemba voor Christus te winnen en hoever ze nu al met dat werk gevorderd zijn. Maar dat is onmogelijk. Wie zal zeggen wat er gedaan werd? En wie zal precies zeggen in hoeverre Christus hier al als Koning heerscht? Toch wil ik (voor zoover het WestSoemba betreft en op dit eiland gedaan wordt) wel iets vertellen van dat werk en van het resultaat ervan.

Om ook maar eenigszins een indruk te krijgen van deze dingen, is het allereerst noodzakelijk, iets te weten van de menschen, waaronder we nu al zooveel jaren arbeiden. Het best leeren we ze kennen uit de omgeving, waarin ze verkeeren en waarin ze zich thuis gevoelen. Ieder mensch schrijft toch op de plaats, waar

Sluiten