Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIJST VAN ILLUSTRATIES EN PORTRETTEN

BUdz.

30. Standaardschool 102

31. Leerlingen van den Normaalcursus 105

32. Leerlingen van den Normaalcursus in de klas .... 107

33. Graven te Kawango, met reusachtige steenen 108

34. Zuster M. W. Lock . . . . 111

35. Zuster Clevering met twee kleine Soembaneesjes . . . 112

36. Het gezin van Verpleger D. H. Krijger 113

37. Het personeel van het Ziekenhuis te Pajeti 114

38. Hoe „lekker" een Chinees zich gevoelt in het Ziekenhuis

te Pajeti w 115

39. Het Zusterhuis te Pajeti 116

40. Algemeene vergadering van de Zendingsarbeiders op Soemba 118

41. Brug over de rivier op den weg van Pajeti naar Melolo 119

42. Het gezin van Ds en Mevr. Krijger te Karoeni . . . . 121

43. Mej. G. Zigterman . 12S

44. Het Internaat te Karoeni 129

45. Soembaneezen, die hooren de verkondiging van Gods Woord 130

46. De Familie Ds en Mevrouw van Dijk—Sweers te Karoeni 132

47. Siergraf in het landschap Laudi 134

48. Inkijk in een kampong van West-Soemba 135

49. Kampong in Kedi 137

50. Een hoofd met zijn gezin voor zijn woning 141

51. De woning van Ds van Dijk te Karoeni 143

52. De leerlingen van den eersten, in Augustus 1926 beëindigden, cursus van de Opleidingsschool te Karoeni . . 148

53. De Opleidingsschool te Karoeni voor helpers bij den dienst des Woords 150

54. De Heer J. Berg en Mevr. G. Berg—Miedema met hun kind 152

55. Het tijdelijke Ziekenhuis van den missionairen Arts Berg

te Waikaboebak 154

56. Tijdelijke woning van Dokter Berg te Waikaboebak . . 164

57. Dr en Mevr. L. Onvlee—Miedema 166

58. Een pasanggrahan op Soemba . 169

Sluiten