Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de Minahassa mijn hoofddoel waaromheen zich een tweede en derde verblijf ter Oostkust van Soematra en bezoeken aan Zuid-Borneo, Flores, Java's Oosthoek, Batavia's Ommelanden en de Lampongs groepeerden, benevens een vernieuwde kennismaking met Makassar, Soerabaya en Batavia. Ook ditmaal zijn de brieven, behoudens verbetering van eenige fouten, onveranderd in den boekvorm overgenomen. Weggelaten is alleen één brief waarvan het onderwerp te zeer aan actualiteit had verloren en die ook, voor een boekuitgave, te veel polemiek bevatte.

Wat het verbeteren van fouten belangt, moge ik opmerken dat ik, door een oproeping in het Handelsblad, getracht heb, aanwijzingen daarvan los te krijgen van mijn lezers, doch dat mij dit slechts in geringe mate is gelukt. Ik heb dus echter gedaan wat ik kon om de fouten, die ik mocht hebben gemaakt, uit dit boek te weren.

C. K. ELOUT.

Sluiten