Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaat het rubbervervoer hoofdzakelijk per as en voor 't overige vooral naar het kleine maar gemakkelijk bereikbare Tandjong Tiram, dat ook van zee uit niet zóó lastig te bevaren is als Tg. Balei. De moeilijkheden van de vaart op de Asahanrivier heb ik waargenomen toen ik, met de „Donggala", van Asahans hoofdplaats naar Bagan voer. De vaargeul in deze s c h ij nb a a r breede rivier is, net als die in de Schelde, feitelijk smal en men moet nu eens langs den eenen, dan eens langs den anderen wal varen en soms nog scherper oversteken dan op de Schelde tusschen Walsoorden en Bath. Maar het ongelukkige zit vooral in de bewegelijkheid van dit vaarwater dat vaak wekelijks verandert. De „Bengkalis" was dan ook, toen wij uitvoeren, vastgeloopen op weg naar Tg. Balei en lag in de vaargeul. Kapitein Westers slaagde er echter in om met de kleine Donggala nog net tusschen de takken der boomen aan den wal en de „Bengkalis" door te kruipen. Wij voeren daarna langs de, altijd vlakke, Oostkust van Soematra naar Laboean Bilik of te wel Kota Panei waar de bevolking vuurwerk afstak (op klaarlichten dag natuurlijk) omdat de rubberprijs omhoog ging! Daarvan profiteert de Inlander, die geen vóórverkoopen afsluit, o n m i d d e 11 ij k. Als de prijs laag is, laat hij zijn boomen onaangeroerd, stijgt de prijs, dan tapt hij uit alle macht en incasseert zoo elke gunstige schommeling van de markt. Den hoofdmachinist, die een geweldige Nimrod bleek te zijn, gaf het oponthoud voor het lossen en laden gelegenheid om, in een sampan varend op de Panei-rivier, de buikvellen van drie krokodillen en vier leguanen te bemachtigen. De daaropvolgende vaart naar Bagan Si Api2 was vooral interessant om het binnenvaren van de Rokanrivier tusschen al die djermals door. Aangezien het heldere maan was, konden wij het 's nachts doen maar dat is anders onmogelijk. Eerlang zullen echter de sero's langs het vaarwater worden verlicht. Men komt ten slotte in Asahan terug (het heele tochtje duurt drie dagen) te Tandjong Tiram dat wat noordelijker ligt dan Tg. Balei en niet aan een rivier maar aan de kust. Doch men moet ook daar, gelijk overal elders op deze kust, hoog water

Sluiten