is toegevoegd aan uw favorieten.

"De groote Oost"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar alléén, is „de Boom", de Heilige Boom waaronder ieder moet doorgaan die ergens in Indië op een geregelde landingsplaats aan wal stapt. Stel u echter geen boom met gebladerte voor: 't is een onzichtbare boom, n.1. de „slagboom" der douane. Maar daarom niet minder heilig want ieder ordelijk mensch moet hem zijn hormat van kofferopening bewijzen (waarmee de douaniers echter meestal heel coulant zijn). Smokkelaars hebben er natuurlijk geen last van; die weten hun onbeboomde landingsplaatsen wel te vinden, waar ze rustig hun vuurwapens of hun opium kunnen lossen, waarvan gij en ik geen stuk en geen korrel mogen invoeren.

Ik heb my dus hier op eigen gelegenheid, d.w.z. in een smal Inlandsen vlerkprauwtje, naar den Heiligen Boom Fiscaal moeten laten pagaaien, hetgeen ik, aangezien ikzelf wèl maar mijn barang niet kan zwemmen, pas heb aangedurfd toen de grootste drukte was geluwd en ik een prauwtje voor mij en mijn koffers alléén kon bemachtigen. Te voren waren er bedenkelijk volgeladen schuitjes vertrokken. Omslaan kunnen ze JÜJJ'}d°OT bamboe-vlerken) maar wel volloopen en zinken. Of de barang kan er afglyden; het bij na-verdrinken van een vioolkist was mij een waarschuwend aanschouwelijk onderwijs geweest. Nu geraakten wij, mijn koffers en ik, al stond de grootste ervan voortdurend in labiel evenwicht en al zaten we op dat zandbankje zoowaar toch nog even vast, gansch droog aan wal onder veel geschreeuw van vele Inheemsche belangstellenden die daarna vele handen uitstaken, begeerig naar een belooning voor deze vocale hulp.

En nu mocht ik nog heel blij zijn. Want als hier de „barat" staat d.w.z. een straffe wind uit het Westen („barat is de Maleische naam voor „West"), dan kan men heelemaal niet aan wal komen. Want Manado ligt naar dien kant geheel open.

Manado, de voornaamste plaats in de Minahassa en in heel iWd-Celebes zetel dan ook van den Resident wiens ressort reikt over de Golf van Gorontalo tot in de Possostreek, is een stadje van ongeveer 30.000 zielen. Véél kleiner dus dan Band-

6, Reisbrieven,