Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

express", maar deze boot doet den karbouwen- en paardendienst en heet dan ook wel „koedah-express" hetgeen echter, wegens het groote aantal karbouwen (plus wat sapi's), dat eveneens geladen is, een zeer onvolledige qualificatie heeten moet. Het inladen van deze dieren is, vooral wanneer 't geschiedt bij maan- en kunstlicht, zeer interessant. Ze komen hetzij op omheinde vlotten hetzij op groote, omheinde zolderschuiten (waarop ze soms in twee verdiepingen zijn geladen), er wordt van het schip een brug op het vaartuig neergelaten (eveneens met stevige bamboe afgezet) en daarop worden de, vaak onwillige en soms wilde dieren (ze leven b.v. op Flores precies als in Amerika in vrije kudden met het brandmerk van den eigenaar) getrokken en gedreven. Er valt er daarbij wel eens een in 't water ('t gebeurde 's avonds vóór Aimere en overdag vóór Taliwang met een karbouw die in de diepte scheen te verdwijnen maar weldra weer opdook en behaaglijk wegzwom) maar ze bereiken altijd weer het land. Op het schip worden ze hetzij naar boven hetzij naar beneden geleid, al naar gelang er plaats is en zoo staat nu ook het heele midden van het hoofddek, weerszijds en ten deele ook daartusschen vol met karbouwen achter bamboe-heiningen. De eerste klas is, van de karbouwen, slechts door een linnen tentzeil gescheiden en daar er nu in het geheel een 700 paarden en karbouwen aan boord zijn, zal men begrijpen, dat er een stevige stallucht heerscht. De wilde paarden van Flores en Soemba schoppen elkaar en de beschotten en maken den passagiers het slapen lastig. Bovendien is de passagiersruimte óók nog zeer vol; alle hutten zijn bezet en de mijne is zoo warm, dat ik 's nachts maar op een bank op 't dek lig, zooals de tweede- èn derde-klassers op hun slaapmat doen... of ook wel op den blooten vloer. En de volte overdag op het toch al niet groote achterdek (waarvan nog een stuk voor de tweede-klassers afgenomen is om die niet tusschen de karbouwen te doen huizen) maakt, met wat stoeiende kinderen, het brievenschrijven zeer bezwaarlijk. Het komt mij voor, dat men passagiers op zulke booten, waar de omgeving zelfs geen tweed e-klaskarakter meer heeft.

Sluiten