Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overigens is er niet veel veranderd in deze vier jaren. Er zijn, in de „benedenstad" en in het centrum, eenige nieuwe gebouwen van den handel of van het Gouvernement bijgekomen waarvan het merkwaardigste dat voor de Rechtshoogeschool is, aan het Koningsplein (naast het Museum), een ietwat kloosterachtig gebouw (waarvan het uiterlijk meer duidt op gelegenheid tot afzonderlijke overpeinzing der menschelijke boosheden dan op die tot het gezamenlijk aanhooren van colleges over goed en kwaad) maar wel zuiver van verhoudingen. En er zijn nieuwe wijken ontstaan. Maar anders niet. De Inlanders verschoonen zich nog altijd (uit- en inwendig) in de Molenvliet zonder dat er iets aanstootelijks aan is, de tusschensoort-dames gaan 's avonds langs Molenvliet-Oost nog steeds in sado'tjes uit visschen en de Europeesche dames en heeren dansen nog steeds de hotels vol. Niet heelemaal zoo uitgelaten meer als voorheen, dunkt mij. Misschien wel, onbewust, in de stemming van

Ah, make the best of what we yet ttiay spend, Before we too into the düst descend

...maar het vermaak is eender. Zij t dan misschien wat kalmer.

Een volgend maal zou ik onder de nieuwigheden zeker ook wel het standbeeld van Van Heutsz kunnen noemen, maar thans is het er nog niet. Ik heb indertijd de maquette in Den Haag bekeken (ik vernam hier dat die misplaatste olifant er toch in blijft zoodat het monument dus een caricaturale groep zal bnjven bevatten: die van de „volkswelvaart" met, als hoofdfiguur, het dier dat in N.Soematra die welvaart vertrapt) en ben nu hier de uitverkoren plek eens gaan zien. Erg gelukkig gekozen kan ik die plaats niet vinden. Het is de zoogenaamde „entree" van Nieuw Gondangdia, vlak bij het zeker drukke Menteng maar voorloopig een typisch stuk zelfkantvan-de-stad. Voorloopig zal dit daar toch wel min of meer een uithoek blijven althans in dien zin dat het een buitenwijk

Sluiten