Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel ^ ^ t^' ** °°k Zij' de Bantanm» vaart er

suilen toïï^ r ,T VerZ6kerd ** Zijn pIukloon wel kan stijgen tot 4 a 5 gulden per dag.

Frï ^ •USBnn8er maakt tOCn ^ nog een mooien Prijs.

m ü?° VO°rLruim 9 mi»ioen gulden uitgevoerd\atn bevofcngsproducten hoofdzakelijk peper, vooral naar Londen" en Amerika) en in 1927 was dit bedrag al gestegen tot b^ 16 7 mdlioen, en de u tvoerbelasting over die producten bracht het afgeloopen jaar ruim 1,2 millioen op. Die uitvoer gaat Sma geheel over Telok Betong (d.w.z. eigenlijk Oosten) het aandeel van andere patsen mag verwaarloosd worden in deze

yOGflO1923, ^ 7r jaar geled-> kwam er maar ƒ 170.000 aan uitvoerbelasting uit Telok!

De Europeesche productie van de Lampongs is nog niet

f ml'" M?rdp fe ^ v,enninderd- ^ '23 werd er nog\i>a 3 miUioen K.G Europeesche rubber uitgevoerd, in '27 flechts

88.000 K.G 8 althans

«JT^1^ ^P01128 dus' economisch, het beeld geven van een nog dun bevolkt maar toch reeds welvarend en snel ^ welvaart toenemend gewest met in hoofdzaak I n 1 a n d 8 c h e

SÏlEï ï"8 ^ W°nderÜjk he6ten ** *"* het tegenwoor! dige bewind er zoo weinig om te geven schijnt. Misschiet zal het aanstaande bezoek van den G.-G. daarin veranderinTbrer; gen maar dat wordt dan toch ook wel tijd. Een ge^es"3f t over het afgeloopen jaar nagenoeg 4 millioen netto in s Lands kas

nlï- w i/ zoodat bijna 60 % van de ontvangsten

teTdaf f gaan?' mag WaarI«k toch wel veZch

en ti de ^TTT/'^"^ ^ V°°' het *~

klas) maar de qualiteit van de 2e klas wegen en de capaciteit van de le klas is onvoldoende geworde/voor het

Sluiten