Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verwanten zijn en die het uitspreken, dat hun positie „staat of valt" met ons gezag, helpt het hen bovendien slechts onwillig op den uitweg, dien zij gezocht hebben naar den bodem en bestendigt het, óók te h u n n e n aanzien, de sentimenteeldoctrinaire beperking van het bezitrecht tot de sfeer van de Inlanders.

Waarlijk, het heeft mij niet verbaasd, van een voorman der Indo's in de Buitengewesten de bittere woorden te hooren: „Konden wij maar „gelijkstelling" krijgen... met de Inlanders."

Want alleen deze laatsten schijnen, onder d i t bewind, burgers eerste-klas te zijn.

DE TOTOKS.

a/b. 8.s. „Riouw", 3 Aug.

Alles is ons tot nu toe wel opmerkelijk meegeloopen. Na die kalme vaart door den Indischen Oceaan, waarop we immers maar een halven dag iets hebben gemerkt van den ZuidwestMoesson, is de beruchte Roode Zee, in een van de twee heetste maanden, óók geen verschrikking geweest (het was er natuurlijk warm maar niet meer dan normaal Indisch warm) en door het Suezkanaal zijn we zóó glad en zóó snel heengegleden (zonder eenig vastmaken, in 10]/2 uur tijds) als de kapitein van dit schip nog nooit had beleefd. Wel is waar hebben we vannacht in Port Saïd daarna toch weer vier uren verloren maar dat kwam doordien we moesten wachten op het ontschepen van eene zieke, die midden in den nacht van boord moest worden gehaald.

Port Saïd, de poort tusschen Oost en West, kan men overigens eigenlijk het best 's nachts bezien... van het schip af. Dan wekt het, met de vele flonkerende lichten en met den wentelenden diamant van zijn vuurtorenkop in het warme fluweel van den nacht, een levendige illusie van schoonheid. En dan

Sluiten