Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heb het niet kwaad gehad aan boord van de „Riouw"... en toch was er een omstandigheid die mij niet slechts het werken aan boord heeft bemoeilijkt (hoewel ik een hut voor mij alleen heb gehad en daarin een prachtige schrijf gelegenheid, een compleet schrijfbureau met laden zelfs), doch die ook het heele verblijf niet zoo aangenaam maakte als dat op de „Rondo . Dit heele schip is n.1. luidruchtiger dan de „Rondo" was, maar dat ligt hoofdzakelijk aan de aanwezigheid van drie kinderen, aardige, volstrekt niet bijzonder slecht opgevoede of ongezeggelijke kinderen, maar kinderen. D.w.z. n a t u u r 1 ij k rumoerig, rennend, gillend, fluitend, zingend, kortom, overal en altijd onrust wekkend. Tot in de gangetjes achter en vóór de hutten, zoodat men nergens „veilig" voor hen is. Deze min gunstige ervaring doet mij thans over het reizen met een vrachtboot, waar de beperkte ruimte de kinderen veel hinderlijker maakt dan op een passagiersschip, anders oordeelen dan na mijn uitreis met de „Rondo". Zoodat ik nu wel even moet waarschuwen dat de reclame der Mij. „Nederland" over „rustig reizen per vrachtschip" eenigermate geflatteerd is. Althans zoo lang kinderen op deze schepen worden toegelaten. En dat ze er zijn is geen zeldzaamheid.

Maar een bijzonder fortuinlijke reis hebben we tot nu toe zeker gehad. Geen noemenswaardige Zuid-west-moesson in den Indischen Ocaaan, geen overmatige hitte in de Roode Zee, in één rek door het Suezkanaal en, op een halven dag van wind en zee voorbij Algiers na, niets van de grilligheid der Middellandsche Zee. Alleen heeft het lange oponthoud te Port Said ons het zien van Gibraltar bij dag gekost. Vol roode vlammen stond nu al de hemel in 't Noordwesten, boven Spanje, toen we de straat begonnen in te varen, gisteren, maar de rots van Tarik bonkte reeds egaal zwart met de tintelende lichtjes van Gibraltar en van Algeciras aan zijn voet, toen we ons vonkend meldden aan het radiostation. En wel vloot „Syritha's licht" reeds „van de bleeke hoornen" eener wassende maan doch het was te flauw nog om daarbij veel te onderscheiden. Ik heb echter nu toch meer van Gibraltar gezien

Sluiten