Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er stonden verscheidene kermissen aan het grafje waarbij niet gesproken kon worden. Een predikant woonde niet op de plaats . . . en wie zou die moeilijke taak hebben kunnen overnemen.

Het kleine kistje sprak voor zich zelf . . . velen schreiden toen het aan de aarde werd toevertrouwd.

Met bleek vertrokken gezicht staarde Scheffelaar naar hethouten omhulsel, waarin hetlichaam was weggeborgen van zijn hef klein meisje.

Boven de smart uit troostten hem Jezus woorden: Ik ben de opstanding en het leven — die in Mij gelooft zal leven al ware hij ook gestorven.

Vreemd klonk zijn stem, toen hij, weer met Vredenburg aheen in het rijtuig terug rijdende, zei: wat een troost dat dit slechts het lichaam is ... dat haar ziel nu bij God is en we gelooven mogen dat ze één van de lammeren is waarvan de Bijbel zegt, dat Christus ze zachtkens leiden zal en dragen in Zijn veilige schuilplaats .. .

Vredenburg beet zich op de hppen om niet in schreien uit te barsten — zöö diep treurig vond hij het verhes voor zijn vrienden.

Eenige dagen later, toen Vredenburg op zijn avondwandehng langs het huis kwam, hep hij even bij de Scheffelaar's binnen.

Zij zaten te schemeren in de voorgalerij.

Bertha hield de kleine jongen op haar schoot, die vermoeid van 't spelen, daar in slaap gevallen was.

Anders zou ze dat niet toestaan, maar hem eerst eten gegeven en naar bed gébracht hebben.

Maar ze voelde zich nog niet gewoon, na wat er gebeurd was ... het het kind stil begaan, toen hij op haar schoot klom en er, tegen haar aanleunend, insliep.

— Hè, heerhjk dat je nog even komt, — zei Bertha, — wij hebben juist over je gesproken.

Vredenburg vroeg niet naar de aanleiding daartoe. Hij vermoedde wel waarover 't geweest was.

— Hoe maak jullie 't? — vroeg hij, terwijl hij bij hen aan 't tafeltje plaats nam.

—Och, 't gaat wel. Wij komen langzaam aan weer tot ons zelf, — zei Scheffelaar, — hoewel we ons toch nog niet kunnen voorstellen dat Nellie weg is voor altijd.—Zijn stem klonk diep geroerd, toch beheerschte hij zich zelf nu geheel.

Sluiten