Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogen dienen maar we hebben 'm terug gestuurd. Ik keek er wel vreemd van op dat hij nu hier in die dessa zat. —

Lizzie dacht er over na wat het met Lien toch wezen kon

Zou het misschien met dien inlander in verband staan, dat ze er opeens zoo ontdaan uitzag?

Als zij in haar plaats was, ze zou altijd bang wezen dat de een of andere van die lui je op een kwaden dag „pil nummer elf1) gaf met zoo'n kind in huis van een inlandsche vrouw. Zij zou het nooit vertrouwen. Onlangs had ze ook over een dergelijk geval hooren vertellen door een dame. Deze had een kennis die getrouwd was met een man die zoo'n voorkindje had ... . Alles wat ze er aan doen kon had ze gedaan en toen de allermoeilijkste jaren voorbij waren en het kind aardig opgroeide en goed Hollandsch kon spreken, was het plotsehng verdwenen. Nooit hadden ze er meer iets van vernomen, ahe nasporingen waren tevergeefs geweest Wie er de hand in had gehad was nimmer aan 't licht gekomen

Sinds leefden de ouders in gestage ongerustheid, waar het meisje kon beland zijn ... of ze niet door tusschenkomst van haar inlandsche moeder geroofd was om haar aan wie weet welke schurkachtige ronselaar in handen te geven voor een handvol gek/

Hoe het ook mocht zijn... nooit kregen ze er het ware van te hooren. Lizzie huiverde bij de gedachte aan den onguur uitzienden ouden man ... Zij had toch met Lien te doen - want natuurlijk zat ze m angst al het ze niets uit. De kinderen werden rustiger.. door de avondstilte bevangen. Ineke zat nu op Lien's schoot ... loom en slaperig leunde ze tegen haar aan

Lizzie zag, dat Lien de oogen gesloten hield - haar gezicht had vermoeide trekken ... 15

Dadelijk waren ze thuis . . .' t begon al te schemeren. Opeens zei Lien: - t spijt me, Lizzie, dat ik de heele terugtocht bedorven heb Je wil het me wel met kwalijk nemen, he? Ik voel me verbazend moe . . . Later hopen we het nog eens over te doen hoor' —

- Het is niets hoor kind! Ik heb ook wel eens' geen'zin om te praten .. als je je niet goed voelt, zit je 't hefst rustig, dat begrijp ik best, — zei Lizzie hartelijk. —

i) geijkte term in Indië voor „iemand uit den weg ruimen", door het Sibben* middelen' WeIker gebruik noodwendig den dood tengevolge

Sluiten