Christus' verrijzenis voor de moderne critiek

Dit object kan alleen worden bekeken in de leeszaal van de Koninklijke Bibliotheek.Voor meer informatie zie

Uitleg over toegangsbeperkingen