Wet van 9 Juni (Staatsblad no. 89) tot regeling van de bevordering, het ontslag, het op non-activiteit en het op pensioen stellen van de militaire officieren der landmacht (Bevorderingswet voor de landmacht 1902), met enkele aanteekeningen aan de gewisselde stukken en de beraadslagingen der beide Kamers der Staten-Generaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar