is toegevoegd aan je favorieten.

Wet van 9 Juni 1902 (Staatsblad no. 87) tot regeling der pensioenen van de militairen der zeemacht (Pensioenwet voor de zeemacht 1902), met enkele aanteekeningen aan de gewisselde stukken en de beraadslagingen der beide Kamers der Staten-Generaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wet van 9 Juni 1902

(Staatsblad no 87)

tot regeling der pensioenen van de militairen der Zeemacht (Pensioenwet voor de zeemacht 1902),

EERSTE AFDEELING

\ AN DK PENSIOENEN DER OFFICIEREN, ONDEROFFICIEREN EN MINDERE .MILITAIREN.

§ 1. Van het recht op pensioen.

Artikel 1.

1 en laste van den Staat wordt onder de voorwaarden en naar de regelen, bij deze wet gesteld, voortdurend of tijdelijk pensioen verleend aan militairen van de zeemacht, uitgezonderd het personeel van de Koninklijke Nederlandsche Marine-reserve (1).

Artikel 2.

liet recht op voortdurend pensioen wordt,

(1) Zie voor de landmacht de wet van 9 Juni 1902 (Stbl. no. 90); voor de koninklijke nederlandsche marine-reserve geldt de wet van 12 Juli 1895 (Stbl no. 104).

wf.t van 'j juni 1902