is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van 8 December 1902 (Staatsblad no. 208) tot uitvoering van artikel 75 der ongevallenwet 1901 (Beroepswet), met aanteekeningen aan de gewisselde stukken en de discussieën in de beide Kamers der Staten-Generaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en in tegenwoordigheid van den kantonrechter, den burgemeester, een wethouder der gemeente of een commissaris van politie. Van dit binnentreden wordt door dengene, aan wien last tot binnentreden is verstrekt proces-verbaal opgemaakt, dat binnen tweemaal 24 uren aan den bewoner in afschrift wordt medegedeeld.

Artikel J)!S.

De uitkomsten van een voorbereidend onderzoek worden door den leider daarvan geconstateerd bij proces-verbaal.

Na aflooj) van het voorbereidend onderzoek zendt de leider daarvan de van wege den voorzitter in zijne handen gestelde stukken van het geding aan dezen terug. Hij voegt daarbij de door hem opgemaakte processenverbaal.

Artikel !»!>.

Een algemeene maatregel van bestuur regelt nader ten aanzien van welke onderwerpen de voorzitter van een raad van beroep den inspecteur van den arbeid met voorbereidend onderzoek kan belasten.