is toegevoegd aan je favorieten.

De burgemeester hulp-officier van Justitie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wetboek van Strafvordering nu nog vermeerderen en verzwaren, door den Burgemeester .in *e gemeenten alu-aar geen Commissarissen van Politie zijn,* 1) zeer belangd e zaamheden als Hulp-Officier van Justitie op te dragen.

' Nöch uit de woorden, noch uit de authentieke van Art. 31 volgt echter, zooals «1 eens is beweerd dat 1t wettig beletsel va» den .enigen Comm.ssans van P.h re m een gemeente, de persoon, die krachtens het bepaalde b. Art 17 door den Burgemeester werd aangesteld er ten aim van den Commissaris van Politie, een Inspecteur ot welLht een Hoofdagent, ah 11,,1,-Offleier mn Jmlüie fa» «mdm buxhouwd. Onze gronden daarvoor zijn de volgende.

T. Art 17 komt voor in de tweede afdeling van den «rsten titel, welke afdeeling het opschrift heeft : ■ Van de Irrgemeesters en Commissarissen van Folit.e met betrck.

„ bij *-e-

waarbij artikel 34 \an be zeer gezaghebbende

tegenwoordigeu vormi is|™sgesij ^ emeesters in gemeenten,

zijde de meening verkondigd, dat ook b {„.Officieren

waar wel Commissarissen van Politie^ '~ ^ Jt. 32 ffi0ge

van Justitie. Onder de heerschappij van het van

dit te verdedigen zijn geweest, t au» gemeente, waar

art. 34 en art. 8 zoo du.de ;k HulP-Officier

drï1^-7 ^

w. v. h. R. '434. Pnmmissaris van Politie in eene

'Uj t?eUjk: "?lUcbtTJnnis gaat "t tijdelijk waarnemen van gemeente, waar er slecli s nmschreven • dat waarnemen

diens dienst met verder dan in art 16 yau Justitie.

maakt den Burgemeester .lus niet p j. iö99

Zie vonnis Rechtbank Roermond 14 februari is». v no. 62), welk vonnis in hooger beroep is bevestigd.