is toegevoegd aan uw favorieten.

De burgemeester hulp-officier van Justitie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

water komende, hebben wij en '1e aangever ook duidelijk opgemerkt, dat verscheidene riethalmen daar ter plaatse waren geknakt en zelfs eenige zoodanig in elkander gedraaid, dat zij blijkbaar hadden gediend tot bevestiging van een vaartuig en waarschijnlijk om een roeipen waren gebonden geweest.

Wij hebben daarop onmiddellijk van het land een plattegrond vervaardigd, dien wij bij ons proces-verbaal voegen.

En daarop van de plaats der ontvreemding naar het raadhuis ons begevende, hebben wij, daar aangekomen, voor ons doen verschijnen:

(B. v. de knechts van den bestolene, ten einde nader liet ontvreemde te beschrijven, en voor het overige als is aangegeven bij de ontwikkeling in de andere processen-verbaal.

te noemen, aandachtig hebben gemaakt. Ons onderzoek als nu in die kamer zelf voortzettende, hebben wij bevonden, dat daarin waren opengebroken :

a. Twee vaste kasten, hebbende ingehouden, volgens verklaring van den eigenaar,

(nauwkeurig te omschrijven.)

doch waarin thans door ons niets meer werd gevonden.

Het behangsel, ter hoogte van het slot was geheel gescheurd.

b. Een secretaire, die blijkbaar was ontsloten geworden door het tusschenvoegen van een beitel of soortgelijk werktuig, daar men zeer duidelijk daarvan eenig indruksel in het meubel kon bespeuren.

Uit de secretaire, waarin wij niets aantroffen dan eenige oude papieren, was uit een afzonderlijk zich daarin bevindend kastje, volgens verklaring