is toegevoegd aan je favorieten.

Teddy's boek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nader te treden, want Theodora's gezicht stond alles behalve vriendelijk.

„Natuurlijk," zei het meisje, een laag stoeltje aanschuivende.

Toen ze naast haar stond, legde de doktersvrouw liefkoozend haar hand op Teddy's bruinen haardos.

„Wat heb je kolossaal dik haar 1" begon ze, terwijl ze zich op haar gemak in het stoeltje vleide en naar haar stiefdochter opkeek die naast haar was blijven staar, niet recht wetende wat ze van het onverwachte bezoek denken moest.

De opmerking behoefde niet bepaald beantwoord te worden en Teddy nam haar borstel weer ter hand.

„Heeft u een prettige reis gehad?" vroeg ze na een pauze.

„O, ja, bijzonder prettig, maar de thuiskomst was toch nog het heerlijkst van alles. Ik vond het zoo echt aardig van jullie mij allemaal bij de deur te verwelkomen."

„Dat wou Hope zoo," zei Teddy plompweg. „Ze had gezegd dat we daar staan moesten als u aankwam."

„Nu, wie het ook bedacht mag hebben, 't was in elk geval een prettige verrassing voor mij," antwoordde mevrouw M'Alister vriendelijk.