is toegevoegd aan je favorieten.

Teddy's boek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keken, maar toen Phebe glansrijk haar blik doorstond, het verzoek toegestaan. Drie dagen later kreeg ze reeds berouw van haar goedheid.

De bank stond zoo voor in de klasse, feitelijk op één lijn met de onderwijzeres, dat deze haar hoofd moest omdraaien om goed op het tweetal te kunnen letten. Ze was een slappe, bloedarme, magere jonge vrouw met een bril op, en ze had zich van haar jeugd af, toen iemand haar eens bij een witte lelie vergeleken had, toegelegd op een zekere langzame bevalligheid in al haar bewegingen, die haar eindelijk tot een tweede natuur geworden was. Haar trage gang, kwijnende oogopslag en de bestudeerde zachte wendingen van hals en hoofd maakten haar niet alleen onuitstaanbaar voor den oppervlakkigen beschouwer, maar tevens absoluut ongeschikt om handige boosdoeners ooit op heeterdaad te betrappen. De meeste stoornissen, en er waren er vele, kwamen uit het hoekje bij het raam, maar eer juffrouw Hulbert haar brilleglazen op Phebe en Isabel gericht had, keken de vriendinnen onafgewend op hun boek, schijnbaar zacht voor zichzelf hun les lezende, met een aandacht bijna aandoenlijk om te zien.

't Was een zachte, zonnige dag in October, en de kinderen hadden dringend verzocht of