is toegevoegd aan je favorieten.

Teddy's boek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tikken. Toen trokken ze liet touwtje met een ruk naar boven, een beweging die aanleiding gaf tot een gesmoord lachen van Isabel. Phebe hoestte om het geluid te overstemmen en kneep haar vriendin waarschuwend in den arm.

Juffrouw Hulbert keerde zich naar de zijbank, maar zag Phebe, die haar keel schraapte om de aandacht te trekken, met opgestoken vinger en een vroom gezicht op haar plaats zitten.

„Wat is er, Phebe?"

„Juffrouw, waar ligt de Himalaya?"

„Himalaya? Koe kom je daar nu bij, Phebe? Waar heb je dat gevonden?" Juffrouw Hulbert wilde zich nu toch eens niet beet laten nemen.

„In mijn aardrijkskunde."

„Ik zie er niets van in mijn les," zei de onderwijzeres, overtuigd dat ze Phebe op groote onoplettendheid betrapt had.

Isabel kwam haar vriendin te hulp.

„We lezen al een eindje achterin 't boek ziet u."

„In ieder geval heeft dit niets met onze les te maken. Je zult het wel hooren als we zoover zijn. — Beter opletten, meisjes!"

„Phebe," fluisterde Isabel even later. „Hoe kwam je daar in eens bij ?"

„'k Weet niet! 't Schoot me zoo maar te