is toegevoegd aan je favorieten.

Teddy's boek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er ook dadelijk spijt vaii. Dit is een harde les voor haar, en ik heb haar beloofd dat de kinderen er haar niet mee zullen plagen en vooral ook dat niemand er met de Farringtons over spreken zou. Wil jij het de kleintjes ook eens onder 't oog brengen; dat maakt misschien nog meer indruk."

Een paar dagen lang lag er een zekere druk op het doktersgezin. In den regel was Teddy de ziel van alles en nu zij stil in een hoekje zat, zoo goed en zoo kwaad als 't ging haar geschoren hoofd verbergende, werden de anderen als vanzelf ook stil en gedrukt.

„Ik vind iedereen even afschuwelijk!" verklaarde Phebe heftig, op een morgen in de eetkamer komende, waar Hope bloemen in de vazen schikte.

„Maar Zus, wat is er gebeurd?" vroeg Hope verbaasd opziende.

„Niks, maar ik beu zoo alleen en ik verveel me zoo."

„Waar is Allyn?"

„Op zolder. Hij is zoo onuitstaanbaar vanmorgen; hij bederft alles; ik kan niet met hem spelen. Teddy is uit haar humeur en Huug wil ook nooit iets!"

Er volgde een stilte, waarin Hope aandachtig een paar late chrijsanthen in een vaas stak.