is toegevoegd aan je favorieten.

Teddy's boek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat jij te veel gezond verstand bezat om sentimenteel te worden."

Zijn uiting griefde haar en ze stond driftig op.

„Laten we naar het strand gaan," stelde ze plotseling voor.

„Lijkt je dat niet te ver? Ik begin dik en zwaar te worden."

Sedert een week was Will bij dokter M'Alister gelogeerd, omdat zijn moeder was weggeroepen door de ziekte van haar eenigen broer. De schikking viel van beide kanten in den smaak. Hugo en Will konden best met elkaar overweg. Hope was ook altijd even vriendelijk en vol attenties voor den gast, maar beiden hadden hun eigen kennissen en belangen, zoodat Wil en Teddy toch dikwijls op elkaar waren aangewezen, daar ze Pliebes gezelschap eerder meden dan zochten.

De winter had Will goed gedaan. Bij den dag nam hij in krachten toe, wel heel langzaam, maar toch zoo, dat men, een maand terugziende, duidelijk de vooruitgang merken kon. Op zijn beste dagen mocht hij nu, geholpen door zijn krukken, de kamers op en neer loopen, en deze stap voorwaarts had hem met nieuw leven bezield.

„Ik begin nu werkelijk te gelooven dat ik eindelijk toch weer wat respect voor mezelf