is toegevoegd aan je favorieten.

Teddy's boek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opkwamen en Mulvaney hen tegemoet sprong.

„'k Heb zeventien hoofdstukken af," antwoordde ze, wat langzamer voortgaande.

„Ontzettend ! En hoeveel denk je er dan wel te schrijven ?"

,,'k Weet niet. 't Zijn er haast ongemerkt zooveel geworden. Ik ben pas aan de eerste liefdesgeschiedenis, maar ik ben bang dat ik daar niet veel van terecht breng. Ik weet niets te bedenken. — Als ik maar precies wist hoe verliefde menschen in de werkelijkheid doen 1" „Misschien leer je dat later wel," troostte Will spottend.

Maar Teddy keek hem verontwaardigd aan. „Stel je niet aan ! Je weet heel goed dat ik niet van dat soort ben; jijzelf gelukkig ook niet; maar ik wou dat je me eens helpen kon. Schrijven sommige menschen wel eens niet — —

„Samen een boek? Zeker! Wanneer lees je 't me eens voor ?"

„Geef je 'r wezenlijk iets om?'' „Ja, wezenlijk."

„Misschien van avond wel, als we tenminste zoolang uit de huiskamer kunnen wegblijven." Maar het lot beschikte anders.

„Theodora," zei de dokter 's middags toen zijn dochter het huis inkwam. „Ik heb een