is toegevoegd aan je favorieten.

Teddy's boek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eigenlijk met haar beginnen ?" vroeg hij nieuwsgierig, de trap afdalende.

„Ja, eigenlijk," begon Teddy, terwijl ze haar boeken op de bank in de vestibule legde en er zelf naast ging zitten. „Ziet u, 't was een eerste domme poging; ik wou zoo graag maatschappelijk werk doen."

„Maatschappelijk werk ?"

,,Ja, doen ze daar niet aan in Montana? Iedereen maakt er zich hier tegenwoordig druk mee; 't is ook zoo'n nuttig en mooi doel!"

„Wat is de gebruikelijke modus operandi?"

„De wat? spreek Eugelsch, alstublieft."

„Hoe pak je 't aan?" Archie ging op de trap zitten om de zaak eens kalm te bepraten.

„O, de vrouwen en meisjes die er zich aan wijden, gaan naar allerlei arme, zieke menschen toe om ze eten en kleeren en zeep en mooie platen te brengen, madonna's en zoowat, en ze gaan ze ook ontsmetten, als 't noodig is."

„Wie? Die madonna's?"

„Neen, natuurlijk niet; de zieke arme menschen. Ze worden er dikwijls heelemaal bovenop geholpen. Mevrouw Farrington, Wills moeder, heeft een vriendin te logeeren gehad die zich heelemaal aan dat soort van werk gaf en zij heeft er ons alles van verteld."

„Ik begin het zoo langzamerhand te begrij-