is toegevoegd aan je favorieten.

Teddy's boek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Archie, dat u geen lust heeft ons als nichtjes aan te nemen, maar u kunt toch niet van ons verwachten, dat we Moeders eenigen broer „mijnheer Holden" zullen noemen."

„Noem me dan Archie."

„Wat vreeselijk familiaar ! Neen „Oom Archie" klinkt heel goed en gepast."

„Ik ben niet van plan er naar te luisteren. Waar ga je heen?"

,,'k Heb les met Will. We hebben tegenwoordig samen les van een gouverneur." Teddy's toon klonk uiterst eerbiedig en beleefd.

„Vervelend ! Ik had je juist noodig. Heb jullie eiken morgen les?"

„Ja, maar meestal bij Will aan huis. Waarvoor hadt u mij noodig?"

„Och, voor niets bijzonders, maar ik heb een paar aardigheidjes meegebracht voor Bess en voor — mijn nichtjes en neefjes, en ik dacht, als je tijd had gehad, ze nu eens uit te pakken."

„Heerlijk! Dan wacht ik nog even."

„Ted ! Ted—dy !" klonk Wills stem dringend achter uit de gang. „Kom dan toch!"

Teddy wierp haar „oom" die nog altijd op de trap zat, een haastigen blik toe en zei teleurgesteld : „'t Spijt me vreeselijk ; ik zou dolgraag blijven, maar u ziet, het kan niet."

„'t Hindert niet; dan wachten we tot van-