is toegevoegd aan je favorieten.

Teddy's boek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen den dokter uit, maar voor 't oogenblik bestond er niets anders dan een warme vriendschapsband tusschen Hope en den jongen ingenieur.

„Zeg, Huug," vroeg Teddy zonder eenige aanleiding op een avond, toen ze samen naar de stad liepen, „zou je 't niet leuk vinden als Archie met Hope trouwde?"

Hugo hield op met fluiten en keek zijn zuster verbaasd aan.

„Hoe kom je 'r bij, Ted ! Is 't je een beetje in je bol geslagen, dat je aan zulke zotte dingen denkt?"

„Er zijn wel eens zotter dingen gebeurd, zei Teddy met een veelbeteekenend gezicht. „Wacht maar eens een paar jaar, dan spreken we elkaar nader."

„Archie is geen hofmaker," zei Huug, vol minachting voor dat menschensoort.

„Dat hoeft ook niet; maar hij houdt veel van Hope en ik geloof dat zij hém volmaakt vindt. Natuurlijk zal het nu nog niet gebeuren, maar later. Ik wed dat mijn voorspelling uitkomt ! — Hier zijn we 'r al; kom!"

Voor 't eerst van hun leven gingen de tweelingen naar een vergadering van een matigheidsgenootschap. Dr. M'Alister was van oordeel dat dergelijke bijeenkomsten niet geschikt waren

12