is toegevoegd aan je favorieten.

Teddy's boek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEVENTIENDE HOOFDSTUK.

„Ga je vanmorgen mee rijden, Ted ?"

„Kan niet."

„Waarom niet ?"

„'k Heb wat anders te doen."

„Dat zei je Zaterdag ook en verleden week ook al. 't Is prachtig weer. Toe, wees nou niet flauw en ga een eindje mee. 'k Heb hoofdpijn en wou zien dat ik bet er uitreed." Will nam ziju pet af en streek het haar van zijn voorhoofd weg, meteen vermoeide, lusteloozebeweging die Teddy's medelijden wakker riep. Ze was te argeloos om op te merken dat Will zijn hoofdpijn juist in dat oogenblik liet opkomen, overtuigd als hij was dat de kleine comedie haar uitwerking niet zou missen.

„'t Spijt me erg, Will," zei ze vriendelijk „ik zou zelf graag meegaan, maar ik moet ergens heen vanmorgen."

„Kan ik je daar dan niet brengen ?" stelde hij voor. „'t Is mij precies hetzelfde, of

15