is toegevoegd aan uw favorieten.

Administratie en handelskennis voor vrouwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI

Brief No. 17. Ingaande Inventaris en Balans; Metno-

riaalopgaven ter uitwerking . . . 53—59 „18. Uitwerking in Journaal en Grootboek;

Afsluiting van de grootboek-rekeningen 59—64

„ „ 19. Uitwerking in Kasboek; Tweede Inventaris met winstberekening; Afsluiting van de kapitaalsrekening;

Tweede Balans 65—70

„ 20. Faillissement; Rechter-commissaris;

Curator; Gevolgen der faillietverklaring; Preferente en concurrente crediteuren; Schuldvergelijking of compensatie; Verificatievergadering 70—74 „ „ 21. Accoord; Homologatie van liet accoord; Uitdeelingslijst; Einde van het faillissement; Surséance van betaling; Voorloopige en definitieve surséance; Einde van de surséance 74—76 „ 22. Trust; Kartel; Syndicaat .... 77—80 „ 23. Makelaar; Commissionair; Courtage. 80—82 „ 24. Munt; Penning; Standaardmetaal;

Standaardgeld; Teekengeld; Kleingeld ; Munten in Nederland; Duitschland, Engeland, Frankrijk, Spanje,

Portugal, Oostenrijk, Scandinavië, Rusland,N. Amerika,metaanduiding der waarde in holl. geld .... 83—87 „ 25. Wissel; Trekker, betrokkene, nemer;

Endossement; Acceptatie; Gedomicilieerde wissel; Nominale en contante waarde; Disconteeren en verdisconteeren ; Promesse; Wisselzegel. 87—91 „ 26. Accreditief of credietbrief;Reiscredietbrieven voor bepaalde landen; Algemeene reiscredietbrieven; Reiswissels 91—94