is toegevoegd aan je favorieten.

Administratie en handelskennis voor vrouwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X

gunstige ontvangst vooral van de zijde der dames, te wier behoeve het is geschreven, en die naar ik hoop, zullen gaan inzien, dat HET BOEKHOUDEN EN WAT ER MEE IN VERHAND STAAT, volstrekt niet zoo droog en vervelend is, als sommigen denken. Van verschillende bevoegde zijden heb ik bewijzen van belangstelling en goedkeuring ondervonden, zoowel wat betreft het doel als den inhoud van dit werkje; o.a. van mevrouw W. C. Boissevain, Directrice der middelbare school voor meisjes, Heerengracht, alhier, die het voor de hoogste klasse harer inrichting als leerboek geschikt acht.

AMSTERDAM, Voorjaar 1908.

E. SCH.