is toegevoegd aan uw favorieten.

Administratie en handelskennis voor vrouwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met andere woorden:

Wordt de totaalwaarde der bezittingen grooter en blijft de totaalwaarde der schulden gelijk, dan zal ook het zuiverbezit-cijfer grooter worden.

Vergrooting van het zuiver-bezit-cijfer is wat men in de praktijk noemt: winst. Men zegt dan, de winst vergroot het kapitaal.

Bovengenoemd resultaat zou men natuurlijk ook verkrijgen, indien het aftrektal gelijk blijft en de aftrekker kleiner wordt. Met andere woorden:

Indien de totaalwaarde der bezittingen gelijk blijft en de totaalwaarde der schulden kleiner wordt. B.v.

De Balans op 1 Januari 1904 wijst het volgende aan:

Diverse Bezittingen . f 1000 — Diverse schulden . f 200 —

Zuiver-bezit-cijfer . „ 800 -

/' ïöööfc : f _ 1000

De Balans op 1 Januari 1905 wijst het volgende aan:

Diverse Bezittingen . f 1200 — Diverse schulden . ƒ 200 —

Zuiver-bezit-cijfer . „ 1000 —

f 1200: — V 1200 -

Vergelijken we de beide zuiver-bezit-cijfers op de twee balansen, dan zien wc, dat in den loop van het jaar het zuiverbezit-cijfer met ƒ 200,— is vergroot, m. a. w. dat er ƒ 200,— winst is gemaakt.

Wordt het aftrektal kleiner en blijft de aftrekker gelijk, dan zal ook het verschil kleiner worden.

Met andere woorden:

Wordt de totaalwaarde der bezittingen kleiner en blijft de totaalwaarde der schulden gelijk, dan zal het zuiver-bezitcijfer kleiner worden.