is toegevoegd aan je favorieten.

Administratie en handelskennis voor vrouwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verkleining van het zuiver-bezit-cijfer is, wat men in de praktijk verlies noemt. Men zegt dan: verlies verkleint het kapitaal.

Bovengenoemd resultaat zou men ook verkrijgen, indien het aftrektal gelijk blijft en de aftrekker grooter wordt. Met andere woorden:

indien de totaalwaarde der bezittingen gelijk blijft en de

totaalwaarde der schulden grooter wordt.

De Balans op 1 Januari 1904 wijst liet volgende aan:

Diverse Bezittingen . / 2000 — Diverse schulden . ƒ 500

Zuiver-bezit-cijfer . . 1500 —

yf 2000 - ||7 2000 -

11 :

De Balans op 1 Januari 1905 wijst liet volgende aan:

Diverse Bezittingen . ƒ 2000: - Diverse schulden . ƒ 600 —

Zuiver-bezit-cijfer . „ 1400 —

/ 2°00 — ƒ 2000 —

Vergelijken we de beide zuiver-bezit-cijfers op de twee balansen, dan zien we dat het eerste in den loop van het jaar ƒ100,— kleiner is geworden; m. a. w. dat er ƒ 100,— verlies geleden is.

Natuurlijk kan zich ook bet geval voordoen, dat èn totaalwaarde der bezittingen èn totaalwaarde der schulden in den loop der periode zijn veranderd; maar altijd is de wijze van behandelen dezelfde en altijd wordt het zuiver-bezit-cijfer of kapitaal vergroot door winst en verkleind door verlies. Inventaris en Balans moeten volgens de wet eens per jaar gemaakt worden (binnen de eerste 6 maanden van elk boekjaar) en door den koopman eigenhandig onderteekend. Je begrijpt, dat in groote zaken het maken van den inven-