is toegevoegd aan je favorieten.

Administratie en handelskennis voor vrouwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24

1 Januari 1906. 1.

.

Amsterdamsche Bank DebL bij haar gedeponeerd ƒ 20.000 —

Liberty & Co. Amsterdam Cred1. nota 1 hoed f 30

5.

Hoenderpark „Haenwijck" Laren Cred'. rekening 1 kist eieren . ƒ 7 _

j — | .

Het is voldoende, die behalve in liet kasboek, ook in het memoriaal te vermelden, omdat daarin allf.s moet voorkomen.

Er zijn dus enkele handelingen, die behalve in het memoriaal, ook moeten voorkomen in journaal en kasboek, of alleen in journaal, of alleen in kasboek.

B.v.

De eerste post wordt geboekt in journaal en kasboek. De tweede in journaal alleen.

De derde idem.

De vierde in kasboek alleen.

Overgebracht in liet grootboek zullen de joumaalposten er zóó uitzien.

1 1

DebAmsterdamsche Bank, Amsterdam. Cred'.

1906

lan. 1 Bij haar geplaatst ƒ20.000 —