is toegevoegd aan uw favorieten.

Administratie en handelskennis voor vrouwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Coster (J.) De Vereenvoudiging in de Engelsche spelling. Prijs f 0,25.

Dalgum (H. A. van) Toestand op het Kroondomein Prijs f 0.25.

Diopter, Het Staatstoezicht op de Volksgezondheid. Prijs f 0,30.

Diopter (A. Keppler. c. i.) Het Staatstoezicht op de Volksgezondheid II. Prijs f 0,50.

Djjk (W. M. van). Liedjes om te zingen in de school en thuis. In noten en cijlerschrift. Prijs f 0.50,

Egener van Ejjken (Mevr. Chr.) Methodisch-Hygiënisch Spreken. Het genezen van stotteren en andere spraakgebreken. Handleiding ten behoeve van Onderwijzers, Ouders, Opvoeders en Spraakgebrekkigen. Handboek voor zelfonderricht. Prijs f 0,90, geb. f 1,25. •)

Ejjkman (Prot. Dr. C.) Hygiënische Strijdvragen. Prijs f 0,60.

Geschriften van de Xed. Ver. tot bevordering van het Schoonheidsbeginscl in het Onderwfls.

No. 1. Ros (J. D.) Het Doel. Prijs f 0,25.

No. 2. Thlenen (\V. van). Het Kinderzangonderwijs. 1' 0,35.

No. 3. Langeveld (XI. J.) Tekenen en handenarbeid. 1' 0,15.

No. 4. Breemen (H. van) Het Teekenonderwijs op de lagere school, f 0,15.

Schoonheid en Onderwas. Orgaan van de Ned. Ver. tot bevordering van het Schoonheidsbeginsel in liet Onderwijs. Onder redactie van S. Brons, Ida Heijenuans en J. D. Ros. Tweemaandelijksch Tijdschrift. Prijs per jaar franco per post f 1,50. Losce Nos. f 0,35. *)

Griss (J. J.) en Hazelhof (E.) De Volzin. Beknopte Nederlandsche spraakkunst, ten gebruike bij het onderwijs aan Hoogere Burger-, Kweek- en Normaalscholen. Geb. f 1,—. *)

Haverman (H. J.) Portret van Dr. A. Kuyper. Prijs f 3,—.

HeQermans (L.) Arte. Het onderwijs in de Bedrijfsbygiëne. Prijs f 0,50.

Hetyermans (L.), Arts. Gezondheidsleer voor Arbeiders. Met 28 illustraties. Prijs f 1,50, geb. f 1,90. *)

HeQermans ^L.) Arts. Handleiding tot de kennis der Beroepsziekten met plm. 140 reproducties naar fotografieën door den schrijver opgenomen. Ter Perse.

Hoff (Dr. L. van 't) Geneeskundige Gids voor den Scheepskapitein. Geïll. Prijs geb. f 1,25.*)

Homo Sum. De invloed van bloemen en planten op het Menschelijk Karakter. Een boekje voor ouders en opvoeders. Prijs f 0.25.

Jacobsen (Dr. R.) Carel van Mander. (1548—1606). Dichter en prozaschrijver. Prijs f 3,90, geb. f 4,90. *)

Japikse (Mr. A.) Een strijd tegen de verbruiks-coöperatie. Academisch proefschrift. Prijs f 1,50.

Japikse (Dr. H.) Licht- en andere Stralen. Prijs f 0,90.

Knuttel (Dr. J. A. N.) Het Geestelijk lied in de Nederlanden voor de Kerkhervorming. Prijs f 4,90, geb. f 5,75.

Leopold (Dr. J. H.) Stoïsche Wijsheid. Tweede vermeerderde druk. Trijs f 0,95, geb. 1,35.

De Misdadige Jeugd in het Havenbedrijf. Prijs f 0,50.

Morris (William). Kunst en Maatschappij. Gewone Editie. Prijs f 2,60, geb. f 3,25. *) Luxe Editie in percanient f 12,50. *)