is toegevoegd aan je favorieten.

Gevleugelde daden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

respect afdwong, dat-ie bij de andere rentenierende burgermenschen, die allen 'n vlek van kruidenierswaren, koffie-en-gros, kleermakerij of comestibles in hun verleden hadden, niet alleen getapt werd, maar voor gedistingeerd versleten.

Ouwe liefde roest niet — Pieter Zwaluw bleef knutselen en in 't moderne leven. Hij was de éérste villa-bewoner met electrisch licht en telephoon, de eerste die z'n fiets voor 'n motorfiets wisselde, de eerste die 'n auto in diè streek bereed. An politiek dee-ie niet. Voor den gemeenteraad en de Provinciale Staten hadden ze m candidaat willen stellen — hij had beslist geweigerd, 't Prikkelde 'm niet — 't bleef buiten z'n ambitie. ,De eenige goeie politiek," wijsgeerde-die: „is de politiek van de geldkoningen in Amerika. Die hebben maling an oorlog en vrede, an Kamers en regeeringen — die maken 'n trust en doen wat ze

willen " Met Amerika dweepte-die. Als de

fondsen achteruit liepen, lachte-die slim, wachtend tot ze weer rezen. Ze rezen altijd, als r n geldkoning achter zat. Die hield de touwtjes, liet de heele wereld sjaggeren, winnen, verliezen, zoolang hij wou. 'r "Was maar één land en dat land was Amerika, 'n Heel jaar reisde-die met z'n vrouw en Amélie van New-York naar San Louis, van San Louis naar Philadelphia en Baltimore. En