is toegevoegd aan uw favorieten.

Gevleugelde daden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet hier en daar, naast 't verschrikt hondegejank 'n kat van de daken ware geschichtigd, zou 't kostelijk gebeuren onopgelet zijn geschied.

Dicht langs de daken en bijna raaklings aan de boomtoppen, bewogen zij voort — te hoog zulk een eersten keer was ongeraden, te meer omdat alleen de begane grond verlicht was. De tijd dat de wegen van stad naar stad óók naar de zijde der wolken belicht zouden worden, was er nog niet.

„Over vijf en twintig jaar," redeneerde de heer Zwaluw, „vind je overal verlichte vliegpaden, zooals je nou fiets-paden begint te krijgen. Dat kan niet uitblijven. . .

de een of andere Italiaansche rookverdrijver of provinciale deskundige grovelijk beweren mocht, dat zulke schoorsteenen niet bestaan, dat ze niet trékken — kort gesproken dat ze te buikig zijn — dan kan 'k uit ondervinding verklaren, dat 'k eenmaal woonde in een huis met zulk een schoorsteen, en dat we bij westen wind den rook in 't huis en in 't eten hadden. Dit is dus niet alleen realiteit, maar ook eene Aanklacht tegen misbouwde schoorsteenen. Voor het overige teeken ik niet voor Italiaansche rookverdrijvers, niet voor spitsvondige bouwmeesters, maar voor raisonable lieden. A en B stellen heenschicht ig e n d e katten voor. De auteur kan glad van s c h i c htigen spreken: wij illustrators zitten met zulke ondoordachte expressies in onze maag. A is een kat. B een kater. Beiden gestoord in eene verklaring. De staart van B is forscher dan die van A. De geheele lichaamsbouw voorts. In nadere onkiesche aanduiding kan ik niet treden. In de staarten heb ik het schichtigen gesymboliseerd. S. F.