is toegevoegd aan uw favorieten.

Gevleugelde daden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mevrouw en Amélie sliepen na 't gebeurde dikke vier-en-twintig uur, meneer bleef nog langer onder de wol, om z'n voet rust te gunnen.

Toen verkneuterden ze zich gezamenlijk in de welbehagelijkheid vau hun thuis.

Wat deed alles frisch en nieuw aan na de nachtmerrie bij de wolken!

Mevrouw liet zich door Amélie geklutste eitjes en geroosterde boterhammetjes met ansjovis voeren.

Ver-zaligd in de mollige breedheid van den leunstoel voor 't raam, de voeten op 'n bankje, Tutu en Zo op 'r schoot, beglansde ze de voorbijgaande, nieuwsgierige menschen met zonnig-genoegli]ke groetjes - en las de feuilletons der krant, die ze op Koepels te yn niet had kunnen bijhouden.

Lieve huiskamer-teederheid omspon haar.

Ze zei wittebroodsweek-achtige dingen tot Pieter, die óver haar aan 't andre venster, dronken door de meigeuren van zooveel plots ontluikende huwelijks-bloesems, de gelukkige vette handen over t ontknoopt vest gespannen hield en herhaald elijk in d r o o m-toestand, met vredige kreuntjes-

van-kokende-koffie snorkte.

Jaren, lange jaren had zij hem den droom, den waarachtigen droom, die zich in snorken verzinnelijkt, door vinnige interrupties gebrijzeld.