is toegevoegd aan uw favorieten.

Avonturen als straatmuzikant

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gS&sfls^ ~

mijn kunstbroeder. curieus. We konden

Dat „Italiaansch praten van ons. was g niets

't alleen m?ar. .doen' zeiden in ons „Italiaansch", kon

te zeggen hadden, sterveling ter wereld verstaan; 't

voorste _ bij alles wat o stereotiepe donkerblauwe cheviot,

beurtenissen n]k is. Hy droeg hebster ^ ^ ^

to m°Sr ?n s.eedseben dubbelen boorf en een gedurfde

"^tave i»Se„ w» - een

S? be"ch van de» N.o.dw.jksehen diende,

stukken-keuze van onzen m£^ blaakten in bewondering en

hWera™oegaenXs Ye'comrnlndeeren de „Masisse" en „Kijk zoo'n ouwe" te spelen ,, verreweg favoriet. Hij

danspauzen aanvulde behoorde maai «e g ^ redde,

de°Nein» -ï 'eer^maa; mi? bedenkend, vervolgde ik, cS^de - ionge-s., ^

r:ibel„ ^ c",cvens

een der aardigste gedichten van onzen volksdichter.